HOTEL PRESIDENT
F   I   G   U   E   R   E   S   -   L  '  E  M  P  O  R  D  À
des de 1963

 

- EN CONSTRUCCIÓ -
-tornem l'agost de 2015-

 

 

nova direcció
ALBA HOTELINVEST SPAIN, S.L. - NIF. B55185169
APDO 78 Sant Feliu de Guixols - TEL. 972501700
president@caproig.com

Insc.Reg.Mercantil de Girona, tom 2948, foli 79, insc.1, fulla 55504